Ptali jste se někdy, odkud se vlastně ten katalánský boj o nezávislost vzal? Kde pramení a co jsou jeho příčiny? Katalanisté vysvětlují své právo na nezávislost spoustou historických událostí, avšak často vybírají jen ty, které jim zrovna hrají do karet a nelíčí je objektivně.

V této sérii si každý druhý týden představíme část katalánské historie, kterou se pokusíme vylíčit objektivně a realisticky. V tomto prvním dílu se podíváme na úplné počátky "katalánského národa" a jeho dějiny až po 13. století. Tak si držte kloubouky, naše cesta do středověku právě začíná.

Kořeny "katalánského národa"
Z archeologických nálezů vyplývá, že Katalánsko bylo osídleno již ve starší době komenné, tedy okolo roku 700 000 před naším letopočtem. Od této doby bylo území postupně osídleno Řeky (600 př. n. l.), Ibery (600 př. n. l), Římany (218 př. n. l.), Vizigóty (415 n. l.) a muslimskými Maury (711). Katalánsko se však nezačalo utvářet, z pohledu politického, až do reconquisty, tedy období zpětného vytlačení Maurů z Pyrenejského poloostrova (15. stol.). 

Spojení v Hispánskou marku
Území zpočátku spadalo pod Karolínskou říši. Během reconquisty však bylo rozděleno do několika hrabství, které zpočátku byly pouhé administrativní jednotky spojené do tzv. Hispánské marky a ovládáné hrabětem jmenovaným králem, avšak jejich nezávislost se během 9. století postupně zvyšovala, až panovníci roku 877 vybojovali dědičné následnictví.

Území Hispánské marky se shodovalo s tím, které se dnes označuje "Staré Katalánsko". Toto území bylo od "Nového Katalánska", které bylo dosud ovládáné muslimy, odděleno řekou Llobregat a zahrnovalo hrabství Pallars, Ribagorça, Urgell, Cerdanya, Girona, Osona, Besalú, Emporiae, Roussillon a polovinu Barcelonského biskupství. Pod vedením barcelonského hraběte Guifreda I. Barcelonského se spojila hrabství Barcelony, Girony, Osony, Urgellu a Berguedy, čímž se vytvořilo jádro budoucího Katalánska, které značně oslabilo francouzský vliv. 

Někteří současní katalanisti (*bojovníci za nezávislost Katalánska) však přikládají nejvyšší váhu tomu, co se událo roku 988: Hrabě Guifredo II. Borell Barcelonský nesložil přísahu vazalství francouzskému králi Hugovi Kapetovi. Tato událost byla a je mnohými katalanisty popisována jako první nezávislost Katalánska. Roku 1988 dokonce katalánský regionální premiér Jordi Pujol zorganizoval oslavy tisíciletí Katalánska, ačkoliv většina Katalánců tomu nevěnovala sebemenší pozornost. Bylo by zvláštní oslavovat milénium, když před 1000 lety slovo "Katalánsko" ještě ani neexistovalo (objevilo se až o století a půl později) nebo když se všechna katalánská hrabata tou dobou považovala za hispánce.

Během vlády hraběte Ramona Berenguera I. (1035-1076) se spojení upevnilo, když hrabata Urgellu, Emporiae, Besalů a Cerdanye uznala nadvládu hraběte Barcelony. V roce 1137 díky sňatku hraběte Barcelony Ramona Berenguera IV. a dědičky Aragonské koruny Petronily se několik nezávislých hrabství spojilo pod vládou jejich syna, Alfonse II. Bylo to vůbec poprvé, kdy byl aragonský král a barcelonský hrabě jedna osoba, což položilo základy budoucí Aragonské koruně. Nicméně až do roku 1258, kdy Ludvík IX. a Jakub I. Aragonský podepsali Corbeilskou dohodu, patřilo území Hispánské marky pod Francii. Tato smlouva zmiňované území převedla pod aragonského krále výměnou za rozsáhlá území podél Pyrenejí. Jinymi slovy, Katalánsko pouze změnilo majitele: z francouzského území se stalo území patříci pod Aragonskou korunu. 

 

Fotogalerie

Rozdělení Katalánska na Staré a Nové.

Rozdělení na jednotlivá hrabství.

 

V příštím díle se dočtete, jak na tom Katalánsko bylo, když bylo součástí Aragonské koruny.

 

Kompletní překlad práce: ŽEBROKOVÁ, Pavla (2016). Las mentiras del proceso secesionista catalán. Ostrava: Ostravská univerzita.
Použité zdroje: SOBREQUÉS, Jaume (2010). Historia de Cataluňa. González López, Silvia (překl.). Barcelona: Editorial Base., BARRAYCOA, Javier (2013). Historias ocultadas del nacionalismo catalán. 6. edice. Madrid: Libros Libres.

Foto:forcabarca.cz, unpaisdesomni.cat

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.