#26 Pont del Diable

Již dříve jsme vás prostřednictvím naší rubriky seznamovali s půvabným městem Tarragona, které bývalo metropolí světa starověkého Říma a centrem provincie Hispania Tarraconensis. Velkolepá antická říše zde na pobřeží Středozemního moře vybudovala památníky své civilizace, z nichž mnohé přečkaly dlouhá tisíciletí až do dnešních dob, kde slouží jako připomínka, jak vynikajícími staviteli naši kulturní předchůdci byli.

Za nejpozoruhodnější z těchto divů můžeme pravděpodobně považovat tarragonský akvadukt Pont del Diable, jeden z nejlépe zachovaných v celé Evropě. Akvadukty patří mezi typické prvky římské architektury. Jedná se o dávné vodovody, které pomáhaly zásobovat starověká města pitnou vodou, když lokální zdroje přestaly rozrůstající se populaci dostačovat. Vodu přiváděly obvykle z hor z vyšší nadmořské výšky a přítok zajišťovaly zásluhou desítky kilometrů udržovaného mírného spádu.

Akvadukt Pont del Diable se nachází nedaleko dálnice mezi Barcelonou a Tarragonou v parku, který místní obyvatelé využívají pro rekreační aktivity. Vodu do města ve starověku přiváděl z 15 kilometrů vzdálené řeky Francolí a byl pravděpodobně vybudován v dobách vlády císaře Augusta (tedy před 2000 lety). Pont del Diable je dvoustupňový akvadukt dosahující maximální výšky 27 metrů a délky 249 metrů.

 

Pont del Diable - pohled z parku

 

Pont del Diable, v pozadí Tarragona

 

Pont del Diable

 

#27 Plaça Sant Felip Neri

Plaça Sant Felip Neri je jedním z mnoha romantických zákoutí Barrio Gótico (Gotické čtvrti) představené v jednom z předchozích dílů Katalánských vyhlídek. Za dominantu náměstí můžeme považovat barokní kostel Sant Felip Neri, po kterém nese svůj název. Místo ale nabízí hned několik specifických architektonických elementů, zásluhou kterých získává jedinečné kouzlo, zvlášť když se vám podaří zůstat alespoň chvíli v naprostém tichu.

Již samotná cesta skrze labyrint úzkých uliček Barrio Gótico navodí správnou atmosféru, když se prostor náhle rozevře a vy se ocitnete uprostřed malého náměstíčka s poetickou fontánkou a vzrostlými akáciemi uprostřed a kostelem Sant Felip Neri naproti. Po jedné straně pak spatříte domy, kde kdysi sídlili ševci a cech mědikovců, kteří se sem přestěhovali z dřívějších prostor na Carrer de la Bòria a Carrer de la Corribia.

Vedle kostela stále provozuje svoji činnost starobylá škola Sant Felip Neri. Neobvyklou sílu náměstí nevytváří ale jen prostor, nýbrž také jizvy, které si sebou skrze čas přenáší. Když pozorujete fasádu kostela, stále můžete vidět stopy bombardování, které Barcelonu zasáhlo v lednu roku 1938. Pamětní deska připomíná, že zde nálet fašistických leteckých sil ukončil život 42 lidí. Mnoho z nich byly školní děti hledající marně úkryt v katakombách kostela...

 

Plaça Sant Felip Neri - kostel Sant Felip Neri

 

Plaça Sant Felip Neri - kašna

 

Plaça Sant Felip Neri - stopy po střepinách

 

Plaça Sant Felip Neri - pamětní deska

 

#28 Santa Maria del Mar

Kostel Santa Maria del Mar, chlouba katalánské gotiky, byl v naší rubrice představen jako jedna z vůbec prvních barcelonských pamětihodností – a jak jsme slíbili, dnes se k tomuto významnému svatostánku ze 14. století vracíme.

Za bližší pohled totiž stojí nejen dějiny baziliky, o kterých jsme se bavili dříve, ale též stavba jako samotná. Nachází se v husté zástavbě, těsně obklopena okolními budovami, od kterých ji oddělují mnohdy jen uzounké uličky, takže si pozorovatel dokáže jen těžko udělat přesnou představu o úctyhodných rozměrech, kterými se Santa Maria del Mar honosí. Délka hlavní lodi se blíží ke 100 metrům, pro srovnání: chrám sv. Víta v Praze je dlouhý 124 metrů a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře nebo katedrála sv. Petra a Pavla v Brně „jen“ 70 metrů.

Skutečný přehled o velikosti barcelonského chrámu proto nabízí teprve dechberoucí interiér. Vnitřní trojlodní prostor nenarušují žádné předěly a hlavní loď přechází k presbytáři zcela plynule, což umožňuje tím spíše vyniknout úctyhodné délce stavby. Jednoduchou žebrovou klenbu podepírají překvapivě štíhlé osmihranné sloupy nacházející se v mimořádně působivých a světově unikátních 13metrových rozestupech, mezi kterými do chrámu proniká velké množství denního světla ochozovými okny umístěnými těsně pod stropem. Coby další z výrazných prvků chrámů pak můžeme jmenovat velkou rozetu zdobící průčelí mezi dvěma věžemi, z nichž první byla dokončena v roce 1496 a druhá až v roce 1902. Pod podlahou chrámu se nacházejí soukromé hrobky významných barcelonských středověkých cechů a bratrstev.
Dodejme, že stavba stojí ve čtvrti La Ribera poblíž přístavu, což lze odvodit ze samotného názvu Santa Maria del Mar; ten totiž v překladu znamená Svatá Marie Mořská.

 

Santa Maria del Mar

 

Santa Maria del Mar - majestátní loď

 

Santa Maria del Mar - klenba nad presbyteriářem

 

Santa Maria del Mar - rozeta

 

#29 Casa Calvet

Antoni Gaudí, architekt, který zhmotnil ve svých stavbách duši Barcelony a zároveň tím dal samotnému městu jedinečné a specifické kouzlo. Vizionář, který se bránil jakýmkoliv konvencím, pro kterého nebyla žádná představa příliš snílkovská.

Secesní dům Casa Calvet proto může na první pohled působit - ve srovnání s jinými Gaudího díly - až překvapivě konzervativně. A skutečně tomu tak je, podle odborníků měl ale architekt k určité střídmosti hned dva důvody. Gaudí byl jednak nucen zohlednit stávající zástavbu a pak také skutečnost, že svůj projekt realizuje v elegantní a noblesní barcelonské čtvrti Eixample.

Dům vznikl v roce 1899 na zakázku pro Andreua Calveta, výrobce textilií. Spodní část budovy proto sloužila k účelům podnikání, zatímco vyšší patra Gaudí koncipoval jako obývací prostory. Živnost majitele architekt zdůraznil pomocí sloupků u hlavního vchodu, které nesou podobu cívek nití. Svou vlastní stavitelskou odvahu pak Gaudí vtiskl především do proskleného balkonu s křivočarými štíty. Jako stavební materiál posloužil kámen natěžený v lomu v lokalitě Montjuic.

Casa Calvet byl oceněn městskou radou Barcelony coby Stavba roku 1899 a v roce 1969 se stal španělskou kulturní památkou. Pakliže byste chtěli dům navštívit, vězte, že se v současnosti v přízemí nachází luxusní restaurace, jejíž jídelní lístek si můžete prohlédnout a stůl rezervovat ZDE.

 

Casa Calvet - nejkonzervativnější z Gaudího domů

 

Casa Calvet - průčelí domu

 

Casa Calvet - zasklený balkón

 

Casa Calvet - horní patra domu

 

Casa Calvet - současná restaurace

 

#30 Monumento a Colón

O tom, že dějiny nerozlučně spojily Barcelonu se jménem Kryštof Kolumbus, jsme psali ve třetím díle populární rubriky Historie Katalánska. Byly to totiž přístavy současného hlavního města Katalánska, odkud slavný objevitel vyplul na lodích Niňa, Pinta a Santa Maria, než 12. října roku 1492 zakotvil u pobřeží ostrova San Salvador poblíž amerického kontinentu. A Barcelona si samozřejmě tuto skutečnost dodnes hrdě připomíná.

Nejvýraznější pamětihodností spojenou s osobou Kryštofa Kolumba je velkolepý více než 60 metrů vysoký památník Monumento a Colón nacházející se u přístavů na Plaza del Portal de la Pau, spodním konci slavného bulváru La Rambla. Vztyčen byl v roce 1888 (byť lze tuto myšlenku dohledat až k roku 1856) a jen jeho železný sloup váží přibližně 200 tun. Sloup zdobí alegorické postavy zobrazující Katalánsko, Aragonii, Kastilii a León. Podstavec ve spodní části památníku oproti tomu pokrývají reliéfy ukazující zlomové okamžiky života Kryštofa Kolumba.

Autorem sochy byl Rafael Atche, který Kolumba umístil zády k městu. Většina obyvatel Barcelony sice tvrdí, že Kryštofova natažená ruka ukazuje symbolicky směrem k Americe, ve skutečnosti ale míří k Indii, ke které toužil slavný mořeplavec nalézt novou cestu (protože by velice zbožný, těžko snášel, že se Jeruzalém a další posvátná místa křesťanství nacházejí v rukou muslimů. Věřil tedy, že když najde pro španělské vládce novou cestu do bohaté Indie, budou mít poté dost prostředků k uspořádání nové křížové výpravy).

Dodejme, že Monumento a Colón představuje jedno z několika zajímavých míst, ze kterých se návštěvníkům nabízí ojedinělý pohled na Barcelonu. Součástí památníku je totiž také vyhlídková plošina Mirador de Colón nacházející se ve výšce 52 metrů. Za příjemný bonus lze považovat, že vás až nahoru dopraví výtah.

 

Monumento a Colón

 

Monumento a Colón - kam ukazuje Kryštof Kolumbus?

 

Monumento a Colón - impozantní památník Kryštofa Kolumba

 

Katalánské vyhlídky #1-5
Katalánské vyhlídky #6-10
Katalánské vyhlídky #11-15
Katalánské vyhlídky #16-20
Katalánské vyhlídky #21-25

Historie Katalánska #1
Historie Katalánska #2
Historie Katalánska #3
Historie Katalánska #4
Historie Katalánska #5

 

Zdroj: m.radynacestu.cz, turisimo.cz, lideazeme.cz, wikipedia.org, barcelonaturisme.com, barcelona.poznej.com, turistika.cz, kamsevydat.cz
Foto: play-ground.tv, miviaje.info, flickr.com, wikimedia.org, globalphile.com, touristicattractions.com, barcelona.poznej.com, irbarcelona.org, poetsaroundtheworld.blogspot.cz, tarragonaturisme.cat, trip101.com

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit.