Etický kodex

Kodex diskutujícího na ForcaBarca.cz

ForcaBarca.cz má zájem na vytvoření místa pro poznávání lidí i jejich názorů a pro jejich vzájemný kontakt. Bude ku prospěchu všech zúčastněných, pokud budete jednat v rámci tohoto kodexu. V případě porušení kodexu si ForcaBarca.cz vyhrazuje právo odmítnout vám přístup k našim službám a případně bez předchozího varování vymazat obsah vaší komunikace nebo zablokovat vaše osobní konto pro diskuze.

Co je zakázané v diskuzi

Jednejte s ostatními uživateli s úctou. Jakékoliv osobní útoky, výhružky a obtěžování budou potrestány smazáním příspěvku a/nebo vašeho diskusního konta.

Absolutně nepřípustné jsou příspěvky obhajující nebo podněcující násilí, fanatismus, rasismus, nenávist vůči konkrétním lidem nebo vůči skupině obyvatel, zejména vůči etnickým nebo náboženským skupinám. Nepřípustné jsou také příspěvky obsahující vulgarismy a obscénnosti.

Je zakázané psát příspěvky cizím jménem, vydávat se za zaměstnance nebo správce ForcaBarca.cz nebo za jinou (zejména veřejně činnou) osobu, která by se takovým jednáním mohla cítit poškozená.

Není dovoleno zaplavovat diskuzi vícekrát tím stejným příspěvkem nebo příspěvkem se stejným věcným obsahem. Dále není povoleno vícekrát odkazovat na konkrétní webovou stránku nebo přispívat grafickými prvky, jejichž účelem je přitáhnout pozornost (např. psaní textů velkými písmeny).

Je nepřípustné propagovat v diskuzi komerční produkty a soukromé firmy nebo zveřejňovat odkazy na jejich stránky.

Je zakázané vkládat do diskuze texty, jejichž autorem není diskutující (citáty). V rozsahu víc, než jeden typický odstavec.

Je zakázané vkládat do diskuze informace o identitě diskutujících bez jejich souhlasu, zejména jejich adresu, telefonní číslo a další.

Buďte zodpovědní

ForcaBarca.cz vám umožňuje komunikovat prostřednictvím tohoto serveru, nepřebírá však žádnou zodpovědnost za přidaný obsah uživatelů ani jeho hodnocení ostatními diskutujícími. Uživatelé tohoto serveru musí s tímto Kodexem souhlasit a dodržovat ho. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují pravidla, prosím informujte nás na: admin@forcabarca.cz

Při posuzování informací získaných z diskusních fór nezapomínejte na fakt, že získaná informace může pocházet od lidí různého věku a zkušeností. Zvažte důvěryhodnost informací a na základě toho jednejte dále.

Dodržujte zákony

Při používání našich služeb jste zodpovědní za dodržování veškeré právní úpravy a zákonů vztahující se k místu vašeho současného pobytu.

Komunikační služby ForcaBarca.cz nemůžete používat na šíření pomlouvačných a obscénních a jiných protizákonných materiálů. Za protizákonné materiály se může považovat např. dětská pornografie, informace týkající se ilegálních drog, informace umožňující nebo navádějící pro porušování autorského práva a podobně.

Je zakázané zveřejňování odkazů na webové stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákony České republiky.  Týká se to například stránek propagujících rasismus, nabízejících nelegální software a další.

Většina materiálu zveřejněného na ForcaBarca.cz je chráněna autorským právem a jeho další šíření podléhá souhlasu držitele autorského práva. Pokud máte zájem o jeho další využití, například na vlastních webových stránkách, kontaktujte nás na adrese admin@forcabarca.cz . Bez písemného souhlasu je jakékoliv další šíření zde zveřejněných materiálů zakázané.

Chraňte své děti, soukromí a majetek

Pokud váš počítač používá více lidí, nezapomeňte se před opuštěním stránek ForcaBarca.cz odhlásit, aby v diskuzi nemohl nikdo vystupovat pod vaší identitou.

Varujeme vás před poskytováním osobních informací v diskuzi – týká se to zejména čísla vaší platební nebo kreditní karty, vaší adresy, vašeho telefonního čísla, hesla a další. Takové informace mohou být lehce zneužitelné pro nezákonné účely a mohou vám způsobit újmu.

Obsah některých internetových stránek, na které odkazují diskutující, může být nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali své děti při jejich surfování na internetu, kontrolovali předmět jejich zájmu a dbali na to, aby děti neposílali své osobní údaje přes  internet. Komunikační služby ForcaBarca.cz jsou určeny striktně nekomerčním individuálním osobám.

Porušení Kodexu

Portál ForcaBarca.cz neodpovídá za uživateli vytvořený obsah a aktivity v komunikačních službách. Navzdory tomu nám záleží na tom, aby naše diskuze byly místem pro inteligentní debatu. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo zasahovat do diskuzí v případě porušení těchto pravidel, typicky smazáním diskusního příspěvku a/nebo zablokováním diskusního konta.

V případě závažného nebo opakovaného porušení tohoto Kodexu mohou být zablokována všechna diskusní konta daného uživatele. Přístupem k službám ForcaBarca.cz vyjadřujete svůj souhlas s těmito pravidly a závazek se jimi řídit.

Děkujeme vám, že při využívání komunikačních služeb ForcaBarca.cz budete dodržovat tato pravidla. Vyhrazujeme si právo je kdykoliv upravit, proto doporučujeme pravidelně nahlížet do tohoto Kodexu a ubezpečit se, že konáte v souladu s nim.

Kodex byl naposledy aktualizován v srpnu 2016